I. Klauzula Informacyjna RODO

1. Operatorem Serwisu jak również Administratorem danych osobowych Klientów jest Pracownia Jubilerska Marek Piątek, z siedzibą w Miechowie 32-200 przy ul. Adama Mickiewicza 1, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 6590001184 oraz numerze REGON: 290033380, e-mail: kontakt@jubilerpiatek.pl.

2. Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie z wymogami prawa określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe zostaną usunięte po upływie okresu, w którym niezbędne jest ich przetwarzanie.

4. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu, który określony został w okienku wyboru (tzw. checkbox), zaznaczonym przez Klienta przed wysłaniem swoich danych do Administratora Danych Osobowych.

5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia lub usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Klient może powyższe uprawnienia w stosunku do Administratora kierować drogą elektroniczną na adres: kontakt@jubilerpiatek.pl.

7. Administrator udzieli odpowiedzi na żądania Klienta bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca.

8. Administrator informuje, że dane osobowe powierza, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, zewnętrznym podmiotom przetwarzającym, przede wszystkim firmie świadczącej profesjonalne usługi hostingowe lub kurierskie. Dane osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich.

II. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

1. Operator gromadzi informacje dotyczące wykorzystania Sklepu przez Klientów oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych.

2. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane podmiotom trzecim poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Sklep.

III. Stosowane środki bezpieczeństwa przetwarzania danych

1. Dane przetwarzane są w Zbiorze działającym w ramach systemu informatycznego. W systemie informatycznym stosuje się wysoki poziom bezpieczeństwa.

2. System informatyczny jest zabezpieczany przez zastosowanie rozwiązań sprzętowych i programowych. Administrator Danych Osobowych stosuje zabezpieczenia, dostosowane do aktualnych potrzeb oraz dba o ich poprawną konfigurację uniemożliwiającą dostęp do przechowywanych danych osobom nieuprawnionym.

IV. Polityka plików „cookies”

1. Operator Serwisu przechowuje informacje w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego w postaci tzw. plików „cookies“.

2. Pliki „cookies“ nie są wykorzystywane do przetwarzania informacji o Klientach ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w Sklepie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Klientów.

3. Celem przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji jest:

a. utrzymanie sesji zalogowanego Klienta Sklepu, co ułatwia korzystanie ze Sklepu,

b. zapamiętywanie zawartości Konta Klienta,

c. tworzenie statystyk,

d. określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu odpowiednich materiałów reklamowych, w szczególności w sieci Google.

4. Operator Serwisu wykorzystuje sesyjne pliki Cookies, które tworzone są i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów Sklepu.

5. Operator Serwisu wykorzystuje stałe pliki „cookies“, które są przechowywane w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Klienta.

6. Przechowywane informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

7. Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę dostępu plików „cookies“ za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Poziom dostępu plików „cookies“ Klient może odpowiednio ustawić w używanej przeglądarce internetowej. Całkowite jednak zablokowanie dostępu plików „cookies“ może uniemożliwiać korzytsanie z niektórych funkcji Sklepu.

8. Aby dokonać zmiany dostępu plików „cookies” w najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych:

a. Internet Explorer 6.0 i 7.0 – należy wybrać z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Następnie suwakiem ustawić poziom, zmianę zatwierdzić przyciskiem „OK.”.

b. Mozilla Firefox – należy wybrać z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. Następnie zaznaczyć lub nie pole „Akceptuj ciasteczka”.

c. Opera – należy otworzyć menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. Następnie zaznaczyć lub nie pole „Akceptuj ciasteczka”.

d. Google Chrome – należy kliknąć na menu zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” należy kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
Usuwanie plików cookie
Domyślne blokowanie plików cookie
Domyślne zezwalanie na pliki cookie
Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

e. Safari – należy w menu wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Następnie należy ustawić poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.