Jubiler Piątek

Próby złota – co warto wiedzieć?

Zakup biżuterii to często niemała inwestycja, dlatego warto mieć podstawową wiedzę na temat prób złota i dzięki temu sprawdzić w co warto zainwestować. W ten sposób nie tylko dowiesz się co kupujesz, ale również zyskasz pewność co do jakości wybranego produktu.

Próby złota – co warto wiedzieć?

Na początku należy zapoznać się z definicją próby, która określa / potwierdza zawartość czystego kruszcu w wyrobie (stopie z innymi metalami). W Polsce zgodnie z ustawą – Prawo Probiercze obowiązuje siedem prób złota (od 0 do 6).

  • (0) – 99,9% (24 karaty),
  • (1) – 96,0% (23 karaty),
  • (2) – 75,0% (18 karaty),
  • (3) – 58,5% (14 karaty),
  • (4) – 50,0% (12 karaty),
  • (5) – 37,5% (9 karatów),
  • (6) – 33,3% (8 karatów).

W tej części Europy biżuterię najczęściej tworzy się z stopów złota w kolorze żółtym, zawierających 58,5% (585) lub 33,3% (333) surowca. Popularność zyskują wyroby w kolorze białym oraz różowym; dla nich też obowiązują opisane powyżej zasady określania prób.

Znaki probiercze – kto cechuje?

Oznaczanie biżuterii cechami probierczymi w Polsce może wykonywać tylko Urząd Probierczy ( organ Głównego Urzędu Miar ). Umieszcza się je po to, aby każdy mógł w szybki sposób sprawdzić rodzaj metalu, z jakiego wykonana została biżuteria oraz jego próbę. Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem, wszystkie wyroby wykonywane z metali szlachetnych, które przeznaczone są na sprzedaż muszą posiadać takie oznaczenie. Wyjątek stanowią wyroby, których masa jest mniejsza niż 1 gram gdy jest to wyrób ze złota lub platyny oraz 5 gram w przypadku biżuterii ze srebra. Oznacza to, że wyroby poniżej tej wagi, nie muszą być ocechowane (choć mogą – zależy od producenta lub importera). Podrabianie prób probierczych podlega karze grzywny lub więzienia, zależnie od wagi naruszonych przepisów ustawy.

Cecha probiercza – jak wygląda i co zawiera?

To zbiór bardzo cennych dla kupującego informacji. Ma indywidualny kształt i zawartość. Próbą nie są same cyfry, np. 585 umieszczane niekiedy przez producentów na wyrobach. Dzięki cesze możemy sprawdzić:

  • rodzaj metalu szlachetnego. Wyroby wykonane ze złota oznacza się wizerunkiem rycerza, symbolem srebra jest kobieta. Natomiast głowa konia oznacza wyrób z platyny, a głowa psa z palladu;
  • zawartość metalu szlachetnego z dokładnością do 1/1000 ( np. tzw. złoto 14 karatowe oznaczone będzie cyframi 585 lub 3 );
  • miejsce ocechowania. Informację tą przedstawia się w formie pojedynczej litery: B- Bydgoszcz, G – Gdańsk, H -Chorzów, K – Kraków, Ł – Łódź, P – Poznań, W – Warszawa, V- Wrocław oraz Z – Częstochowa. Aktualne cechy i znaki probiercze można znaleźć tu: http://oup.warszawa.gum.gov.pl/upw/wizerunki-cech/1584,Aktualne-cechy-polskie.html

Jak widać, na biżuterii można znaleźć wiele cennych informacji, trzeba jednak umieć je odnaleźć, odczytać i zinterpretować.